ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ


Πρόσοψη μετά την ανακαίνιση:  Πρόσοψη πριν την ανακαίνιση:  Ακολουθούν φωτογραφίες από το εσωτερικό, όπως διαμορφώθηκε ο χώρος και φωτογραφίες πριν:  Ο ακάλυπτος εξωτερικός χώρος μετά κα πριν την ανάδειξη του: 

Oliofriends: Taunnie~


oliofriends: Taunnie gives to us a description about her: “ I am an interior design student. I am not in college for the first time, that was twenty years ago. I returned to school because I have come to the realization that I can’t not decorate. I have also come to the realization that even…

Paula Marie Farmer~


oliofriends Paula is married to Adam and have one daughter, Emily who is nearly 16!They live in a beautiful village, close to the River Severn in The Forest of Dean, Gloucestershire – which is in England. Paula worked in local government for the past 15 years and before that was a legal secretary. She says:…

Mary Levin~


OLIOFRIENDS Mary is an Interior Decorator, Home Stylist and Remodeling Consultant. She lives in Virginia Beach , VA. Her goal is simple. To help people create homes that reflect who they are, how they live and what they love. In addition to helping others have great spaces, she is remodeling her own home one room…