ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GROUND PLAN

Οι παρακάτω κατόψεις δείχνουν την εναλλαγή μεταξύ της κάτοψης 2 διαστάσεων σε τρισδιάστατη κάτοψη. Μέσω της τρισδιάστατης κάτοψης ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη εικόνα της διαμόρφωσης του κάθε ορόφου καθώς απεικονίζονται τα υλικά, η διάταξη, των επίπλων, τα χρώματα και τα αντικείμενα:

3d Κάτοψη ισογείου
ΙΣΟΓΕΙΟ: Σύρεται για την εναλλαγή απο 2d κάτοψη σε 3d κάτοψη
ΟΡΟΦΟΣ: Σύρεται για την εναλλαγή απο 2d κάτοψη σε 3d κάτοψη
3d κάτοψη ορόφου