Σαββατοκύριακο στην Τήνο

  via: discovergreece

{.k.} blog - Tinos island in Greece{.k.} blog - Tinos island in Greece{.k.} blog - Tinos island in Greeceimage6222{.k.} blog - Tinos island in Greece{.k.} blog - Tinos island in Greeceimage3

{.k.} blog - Tinos island in Greece, HALARIS Tinos{.k.} blog - Tinos island in Greece{.k.} blog - Tinos island in Greece, Ξέμπαρκο Τήνος{.k.} blog - Tinos island in Greece, Ξέμπαρκο Τήνος{.k.} blog - Tinos island in Greece, Ξέμπαρκο ΤήνοςΞέμπαρκο Τήνος, {.k.} blog - Tinos island in Greece{.k.} blog - Tinos island in Greece, Συμπόσιον εστιατόριο - καφέ Τήνος{.k.} blog - Tinos island in Greece, Συμπόσιον εστιατόριο - καφέ Τήνος{.k.} blog - Tinos island in Greece

Στις φωτογραφίες βλέπουμε:

Coffee cupMartini glassKARYBU café and wine – Νικολάου Γύζη 3

 Coffee cupBowlΞΕΜΠΑΡΚΟ café & snack – Λιμάνι

Plate BowlΣΥΜΠΟΣΙΟΝ εστιατόριο – Ευαγγελιστρίας 13

Birthday cakeHALARIS Ζαχαροπλαστείο – Χώρα


Create a website or blog at WordPress.com